dimarts, 31 de març del 2015

1er CIRCUIT DE PÀDEL CLUB DE TENIS I PÀDEL BENIGÀNIM

Durant la setmana del 23 al 29 de Març, s'ha celebrat aquest esdeveniment del 1er Circuit de Pàdel, al nostre Club, amb una participació de jugadors i jugadores increible, el pùblic va gaudir de grans partides i s'ho va passar allò de lo més bé, amb exhibició de Zumba inclossa...Xè un luxe.
Guanyadors masculí : 2ona Categoria: DORIA I PENADÈS  -  Sub-campions: XARLI I DAVID
                                    3era  Categoria: RAFA I DAVID           - Sub-campions:IVAN I RUBÉN
Guanyadores femení:  2ona Categoria: NATALIA I RAQUEL-  Sub-campiones:TESSA-
                                     3era Categoria : MARISA I PAQUI -      Sub-campiones: PATRI I VANE
ENHORABONA A TOTS I TOTES PER L'ESPECTACLE DE BON JOC I ESPORTIVITAT.
Gràcies.

                                        divendres, 6 de març del 2015

ACTA DEL 22 DE FEBRERACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DELS SOCIS DEL CLUB DE TENIS BENIGÀNIM, CELEBRADA EL 22 DE FEBRER DEL 2015

A Benigànim, sent les 12 hores  i quinze minuts, es reuneixen al Saló Social del Club de Tenis els distingits socis assistents.
1er. Lectura de l’ acta celebrada el 10 de Febrer del 2014, llegida pel Secretari, la qual va ser aprovada per tots els membres assistents.
2on. Resum Comptable del  Club i Aprovació del mateix. Es procedeix a repartir per a tots els assistents el balanç de Situació i  Comptes del  Club del 2014. El Sr. Cristobal Barceló Martinez, dóna lectura del  balanç econòmic i queda aprovada per tots els assistents ( s’ adjunta còpia del balanç econòmic 2014). Aquestos fulls estan a disposició de qualsevol soci a la recepció del Club.
3er. El Sr. President fa ús de la paraula per a donar lectura a tots els projectes fets a l’any 2014, com també els projectes per aquest any 2015 (s’adjunta un full amb totes les prioritats del Club).
4t. El Sr. Francisco Pérez ,fa ús de la paraula per a dir tots els tornejos que estan previstos per aquest any 2015.
 . Aprovació per majoria dels socis assistents d’un increment i regularització de la quota mensual a 23 euros ( 69 euros al trimestre), ja que durant el període de tres anys ha estat congelada.  AL FULL ADJUNT S’EXPLICA DETALLADAMENT LA PUJADA, com totes les prioritats imminents per economitzar les despeses del club i mantindre la qualitat de serveis als socis. Es va mostrar als socis assistents una comparativa de preus i serveis amb Clubs Socials com Xàtiva i Gandia, on vegeren que continuem sent el club més barat tant en quotes de socis com en preus d´ús d´ instal·lacions i classes a les escoles de tennis i pàdel.
.S’acorda per unanimitat dels socis assistents, el pagament per  l’ús de les pistes ( squash, tennis, frontennis, pàdel), estipulant l´import d´1 euro per persona i partida.  A més, per a que resulte més econòmic es podran adquirir bonos de 10, 20 i 30 partides per l´import de 8€, 15€ i 21€ respectivament.  Cada soci podrà veure al seu perfil del programa de reserves del club els bonos que adquireixca, de manera que se li aniran descomptant partides cada vegada que reserve pista. Per a que puguem començar a utilitzar i familiaritzar-nos amb el nou sistema de reserves, el club posarà a disposició de cada soci 10 partides gratuïtes. Aquest nou sistema entrarà en funcionament a partir del 15 de Març .
. Presentació i nomenament per unanimitat dels socis assistents de la Nova Junta, que està composta pels següents socis:
PRESIDENT:VICENT BOSCÀ/ VICEPRESIDENT:CONRADO MARTINEZ/SECRETARI:J.ANTONIO RIBES /TRESORER: JOSÈ QUILES
VOCALS: FRANCISCO PEREZ, ALEJANDRO PELLICER, CRISTOBAL MARTINEZ, MAITE MATEU, MARIA INÉS MOLLÀ, NATALIA RUIZ, OSCAR BOSCÀ, VICENT RAMIREZ, VICENT MURILLO, DIEGO CANTÓN, VICENT PONS, RICARDO VILAPLANA, JAVIER BOSCÀ, EUGENIO TUDELA i LUIS CARBONELL.
No havent  més preguntes ni assumptes a tractar, sent les 14:00 hores, s’ alça l’ assemblea.
De tot açò, jo, el Secretari, done fe

NOTA( EL FULL ADJUNT, NO ESTA PENJAT ACÌ, ESTA A DISPOSSICIO DE QUALSEVOL SOCI, L'ENVIAT PER CORREU ELECTRÒNI COM TAMBÉ PER EMAIL).Grácies