dilluns, 12 de maig del 2014

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 11 DE MAIG
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DELS SOCIS DEL CLUB DE TENIS BENIGÀNIM, CELEBRADA EL 11 DE MAIG DEL 2014.
        
    Estimats Socis i Socies:

A Benigànim, sent les 12 hores  i 10 minuts es reunixen al Saló Social del Club de Tenis, els distinguits socis assistents per a l’Assemblea de carácter Extraordinàri.

1er.- Es dona lectura per el Sr. Secretari,de l’ùltima Acta celebrada el passat 23 de Febrer del 2014, sent  aprobada definitivament per tots els socis i socies assistents.

2on.- El Sr. President del Club de Tenis, fá el seu ùs de paraula, abans de fer la votació, per  a fer una breu explicació de la vialivitat de l’operació, dins de la tresoreria del Club, sense tindre que demanar nou prestec al banc ni augmentar  la quota dels socis,i s’explica la  forma de pagament, cost, i projectes de futur ,per als terrenys colindants en cas de que els socis assistents a la Reunió donen el seu vist i plau i l’aprovació de l’adquisició dels terrenys abans mencionats.
Es dona l’oportunitat a tots els socis  assistents per fer precs i preguntes.

3er.-  Es realitza la votació , i per l’unanimitat de tots els socis i socies assistents, es dona  la conformitat per portar endavant la compra dels terrenys.
Desprès de fer la votació, i amb el vist i plau, s’expossa  al panel , una proposta inicial de la possible ampliació del Club,( modificable, revisable i sempre amb l’aprovació de tots de com podría quedarse els terrenys, capacitat d’instal.lacions i superficie disponible)
No havent-hi mès preguntes, ni assumptes a tractar, sent les 12:45 hores,  s’ alça l’ assemblea, de tot aço, jo el Secretàri done fé.

                                                                                                            Benigànim a 11 de Maig del 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada